Επικοινωνία με τους Γονείς

Για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, καθώς και την ομαλή φοίτηση και πρόοδο των παιδιών, η Διεύθυνση του Σχολείου θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη συνεργασία Σχολείου – Γονέων και την επιδιώκει στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και ανοιχτής επικοινωνίας και συστηματικής συνεργασίας.

H οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας.

Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων, παιδιών και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων.

Στον τομέα της επικοινωνίας με τους γονείς το σχολείο αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας και ανταποκρινόμενο στα ωράρια των γονέων, προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Επιπρόσθετα, Στα Νανάκια οργανώνονται τακτικές συναντήσεις όπως την καθιερωμένη για το τέλος Αυγούστου συνάντηση γνωριμίας εκπαιδευτικών – γονέων στην έναρξη της χρονιάς και τη συνάντηση αξιολόγησης της πορείας του παιδιού κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ακόμα, οργανώνει συναντήσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις για ενημέρωση τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα που αφορούν στα παιδιά και έκτακτες συναντήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σκοπό που τις επιβάλλει.

Loading...