Η Φιλοσοφία μας

Η αποστολή μας

Το όραμα μας

Η βασική φιλοσοφία και το όραμα του Νηπιαγωγείου μας είναι η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, γνώσεις και εμπειρίες. Και το πετυχαίνουμε ικανοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ακόρεστη επιθυμία των παιδιών για γνώση και εμπειρία, μέσω παιχνιδιού και μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής, αγάπης και συνεργασίας.

Πρωταρχικό μας μέλημά είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, με γνώμονα τις ανάγκες, τον ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Οι αξίες μας

Z

Αξιοπιστία

Z

Ακεραιότητα

Z

Ειλικρίνεια

Z

Δικαιοσύνη

Z

Σεβασμό

Z

Κοινωνική Ευθύνη

Z

Ενθουσιασμός

Z

Πάθος για τη δουλειά μας

Loading...